Wait when page loaded

063568212

info-1500119@edu.mon.bg

Училището разполага с модерно обзаведени класни стаи и кабинети, две стаи за Подготвителните групи, три компютърни кабинета с интернет връзка, училищен стол, ремонтиран физкултурен салон и спортни площадки. Оборудвани са 6 мултимедийни класни стаи с интерактивни дъски. Училището се отоплява с локално парно с промишлен газьол.

Осигурена е целодневна организация на обучение за учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV и V клас. Подсигуряват се безплатни закуски за децата от Подготвителните групи до ІV клас. Всички ученици ползват безплатни учебници.