ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

8 април – Международен ден на ромите

8 IV – Международния ден на ромите беше отбелязан с редица съвместни инициативи с учители, ученици от ОУ “Св. Климент Охридски“ – с. Буковлък, родители, Кметството и Читалище „Пробуда“. Празникът започна с рецитал, фолклорни песни и танци, представени от ученици от I до VII клас пред гостите. После се проведе и спортен турнир по хандбал и футбол. С много настроение и позитивни емоции учениците се надпреварваха заедно със своите родители и с кмета на селото г-н Георги Божинов. Най-добрите отбори бяха наградени с купи от г-жа Милашка – главен учител в  ОУ “Св. Климент Охридски“ – с. Буковлък.

20220408_090911-min   286816531_3267022260207687_5093092266143081381_n   286865367_1097304944154063_3224389226177846136_n   285538720_1383243698860154_2436751069175706209_n    286805526_535645904698106_5153863747081885266_n  287181815_720654548983363_8794062082908604006_n   286719292_1294781500925584_3478555774607279847_n                             287313777_969467477078478_6020462827603811772_n