ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

28.02.2024г. Ден на розовата фланелка

Всяка година в последната сряда на февруари се отбелязва деня за борба с тормоза в училище, познат като „Ден на розовата фланелка“.

Инициативата тази година в ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Буковлък отбелязахме с изготвяне на тематични табла. Учениците от всички класове работиха и твориха в часовете по занимания по интереси. Споделяме техните визии за това как да бъдем по-добри, по-толерантни и по-обичащи.