ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

22 април – Ден на Земята

Тази година в ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Буковлък отбелязахме Деня на Земята с инициатива – изготвяне на тематични проекти. Учениците от прогимназиален курс направиха информационни табла, посветени на опазването и съхраняването на водните ресурси, въздуха и почвата на нашата планета. Учениците от III и IV клас изработиха цтабла за застрашените видове растения и животни и как хората полагат грижи за тяхното спасявание от изчезване. Малките ученици от I и II клас направиха тематични рисунки, с които да украсят училището.

Учители и ученици се събраха, като първо изгледаха презентация с интересни факти за Деня на Земята, а след това всеки клас представи проекта си пред останалите. За настроени звучаха и песни, посветени на планетата Земя.