ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Състезание с велосипеди по БДП

На 27.04.2023 г. се проведе ежегодното традиционно състезание с велосипеди за ученици от 2 до 7 клас. Целта на състезанието беше да се затвърдят знанията за безопасност на движението, пътните знаци и пътната маркировка.

Състезанието се проведе на открита площадка в училищния двор. Всички ученици от тези класове се включиха с желание и ентусиазъм. Състезателната страна беше оставена на заден план, като се акцентира на точност и прецизност на изпълнението. Всички отбори се представиха достойно.

За следващата година се планира да се включат и малките ученици от подготвителните групи и първи клас с велосипеди, пригодени за тяхната възраст. Тази година малките ученици имаха занимания по БДП на закрита площадка в училищния салон.

Благодарим на организаторите на начинанието!