ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

11 януари – Международен ден на думата благодаря

      Ученическият съвет към ОУ „Св  Климент Охридски“, с. Буковлък изработи табло с думата „благодаря“ на различни езици – български, руски, английски, немски, украински, френски, италиански, испански. Благодарността е нещо безценно, повече от любезното и приятни обноски. Думата „благодаря“ следва добрите дела и води към следващите добри дела.
Да бъдем добри и да си благодарим всеки ден!

123