с.Буковлък

Учебна 2021/2022 година

ИНФОРМАЦИЯ относно осигуряване на прозрачност и информация за провежданите дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в ОУ „Свети Климент Охридски“, с. Буковлък, общ. Плевен: Информация Квалификация