ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Успехи за отбора по хандбал

Училищният отбор по хандбал от ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Буковлък взе участие в Общинския етап на ученически игри 2023/2024 учебна година. Нашите ученици взеха участие във възрастова група 5-7 клас и се представиха достойно, като заеха трето място.