ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Турнир по футбол, март 2024г.

По инициатива на Кметство – с. Буковлък и ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Буковлък на 19.03.2024г. се проведе Турнир по футбол. В него взеха участие училищните отбори по футбол на Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – гр. Плевен, Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – гр. Плевен и ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Буковлък. Турнирът се проведе на футболното игрище в на училището, пред емоционалната публика от нашите ученици. Съдийства Христо Тошков – дългогодишен преподавател от ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Буковлък.

Всички отбори се представиха достойно. Купата за първо място вдигнаха отборът на ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Буковлък. На второ място се класира отборът на Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – гр. Плевен, а трето място заеха от Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – гр. Плевен.

Купите и грамоти за най-атрактивните и сърцати участници врачиха кметът на с. Буковлък г-н Георги Божинов и директора на училището г-жа Теодора Влахова-Петрова.

Благодарим за инициативата на това мероприятие – спортът е прекрасен начин за себеизява, самодисциплина и източник на положителни емоции!