ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Среща с БЧК на тема „Оказване на първа медицинска помощ на пострадали от ПТП“

На 28.02.2024г. в ОУ „Св. Климент Охридски“ се проведе среща с представители на Български червен кръст – г-жа Габриела Хитова и доброволец към БЧК – единадесетокласничката от Математическа гимназия „Гео Милев“ Радостина Иванова. Срещата се проведе на два етапа: 1-4 клас и 5-7 клас.

Тема на срещата разговор беше „Оказване на първа медицинска помощ на пострадали от ПТП“ и как да се реагира при възникване на природни бедствия и битови аварии. Срещата протече емоционално, с голям интерес от страна на учениците. Представителите на БЧК поднесоха информацията на достъпен език и се получи интересна дискусия с учениците по дадената тема.

Проведе се и практическо занимание. В него учениците се упражниха как се дава първа медицинска помощ, как се прави превръзка, как се помага на човек с подръчни материали. На учениците беше подчертано каква готовност да имат семействата при възникване на бедствие или неочаквана авария. Беше акцентирано най-вече как човек може да запази себе си при такива опасности.

Срещата премина позитивно, децата научиха нови неща и затвърдиха стари знания. Приключихме с благодарност към БЧК и с пожелание за нови срещи.