ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Среща-разговор на тема „Първа медицинска помощ при ПТП“

На 30.11.22г. в ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Буковлък се проведе среща с представители на БЧК – гр. Плевен. Темата на срещата беше „Първа медицинска помощ прПТП“. Присъстваха учениците от 5-7 клас и техните класни ръководители.

Бяха дадени познания как се оказва първа медицинска помощ на пострадало на пътя лице. Учениците участваха активно в практическите занимания с доброволците от БЧК. Обучаваха ги да намират пулс на пострадали при инцидент, да спасяват при катастрофа или пожар, да правят изкуствено дишане и сърдечен масаж с техен манекен. После с дете от 5клас влезе в ролята на пострадал и беше показано как да окажат първа помощ чрез завъртане на тялото на страна. На учениците им беше интересно и различни ученици сами направиха опити за спасяване на пострадал.

Срещата беше ползотворна и необходима. Разделихме се с представителите на БЧК с послание за здрави и нови срещи.

1viber_image_2022-12-01_07-09-56-526      1viber_image_2022-12-01_07-09-56-349