ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Светъл празник 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий

На 22 май в ОУ“Св. Климент Охридски“, с. Буковлък се проведе проведе тържествено отбелязване на празника на светите братя Кирил и Методий. В тържеството участваха ученици от 1 до 7 клас.

Децата украсиха портретите на Солунските братя с венци от цветя. Учениците изразиха своята любов и признателност към делото на нашите просветители със стихотворения и песни. Гости на празника бяха представители на Кметството на с. Буковлък и НЧ „Пробуда“. Тържествено обръщение към учениците направи Директора на училището г-жа Т. Влахова. Кметът Г. Божинов също изказа празнично слово към ученици, учители и местната общност.

Накрая на програмата г-жа Влахова връчи грамоти на учениците представили се достойно на Великденското математическо състезание.

Светъл празник скъпи просветители!