ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Празник на буквите в първи клас

На 28.04.2023 г. в ОУ“Св. Климент Охридски“, с. Буковлък се проведе традиционния Празник на буквите под надслов „Грамотно съм дете!“ в първите класове.

Малките ученици, водени от техните класни ръководители г-жа Г. Бойкова и г-жа Б. Драгнева изнесоха своята програма. Пред погледите на директора на училището г-жа Т. Влахова, учители, родители и специалните гости от Кметство – с. Буковлък и НЧ „Пробуда“ – с. Буковлък децата пяха, рецитираха и показаха знанията, получени в първи клас.

Желаем много успехи на малките, но вече грамотни първокласници и на добър час!