с.Буковлък

Първи клас

В І клас се приемат деца, подлежащи на задължително обучение, навършили 7 години в годината на постъпване в първи клас и деца, навършили 6 години по желание на родителите и посещавали Подготвителна група или детска градина.

Необходими документи за прием в І клас:

  • Заявление по образец от родителя / настойника до Директора на училището;
  • Копие от акта за раждане на детето;
  • Удостоверение за завършена Подготвителна група или детска градина;
  • Декларация по образец, ако детето не е посещавало Подготвителна група или детска градина.

 

Най-необходимото за първи клас

 

* тетрадки с тесни и широки редове по писане – 5 бр.;
* тетрадки с големи квадратчета по математика – 5 бр.;
* цветни моливи, флумастери, пластилин, акварелни (водни) бои;
* линия, триъгълник;
* моливи за писане, острилка, гума;
* химикалки (сини);
* блок за рисуване, скицник, четки – дебела и по-тънка;
* гланцово блокче, ножичка, сухо лепило;
* тефтерче.