ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

ПГ

Подготовката на децата за училище е задължителна една година преди постъпването им в първи клас. Родителите могат да изберат дали задължителната предучилищна подготовка да се извършва в подготвителна група в детска градина или в училище. На децата, завършили подготвителна група или подготвителен клас, се издава удостоверение, с което се записват в първи клас. Това е период, който осъществява плавен преход на от детската градина към началното училище, от игра към учене.

Необходими документи за прием в Подготвителна група:

  • Заявление по образец от родителя / настойника до Директора на училището;
  • Копие от акта за раждане на детето;