ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Учебници

Учебниците и учебните тетрадки са безплатни за първокласниците.
Получават се от училището след започване на учебната година.