ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Календар

Спортно състезателна дейност – СПОРТЕН КЕЛЕНДАР

Наименование на проявите Срокове за провеждане Организатори
І. Спортно състезателна дейност Етапи:  
1 Ученически игри

V-VІІ клас

Вътрешно- училищни

общински състезания

от 01.10.2014 до 28.02.2015 г.

Областни:

01.03.2015г.до 31.03.2015г.

зонални:

11.04. до 13.05.2015г.

финални:

10.05. до 03.06..2015 г.

Наредба МОН

учебна 2014/15г.

 

Учител ФВС

2 Футболен турнир „104 години от независимостта на България” 17-28.09.2014 г. Учител ФВС

Р-ли ИИД

3 Спортен празник

/есенен/

М.октомври 2014г.:

народна топка, хандбал, волейбол, тенис на маса, футбол, шах

Учител ФВС,

Р-ли ИИД

4 Масови лекоатлетически кросове- бягания Щафета –м.ІІІ

V-VІІІ клас

 

Учител ФВС
5 Ден на предизвикателството м.V.2013 –гр.Плевен Учител ФВС
6 Спортен празник

/пролетен/

„Ден на българският спорт”

м.май 2013 г. :

народна топка, хандбал, волейбол, футбол, баскетбол

Учител ФВС,

Р-ли ИИД

ІІ Спортни състезания на извънучилищните звена    
1 Спортни състезания по

видове

Вътрешно училищни

12.Х.2014 г.

15.ІІ. 2015г.

Зонални

ІV.2015г.-VІ..2015г

Учител ФВС

Р-ли ИИД

ІІІ Спортни изяви през

ваканциите

М. ІV 2014г.

Отборите класирали се за областни първенства

Р-ли ИИД