ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

На добър час, седмокласници!

    Краят на учебната 2021-2022 г. в ОУ “Св. Климент Охридски”с. Буковлък беше отбелязан с тържествено изпращате на седмокласниците. Директорът на училището г-жа Теодора Влахова-Петрова поздрави учениците и връчи дипломите за завършено основно образование, а на отличените от тях раздаде и грамоти за заслуги.  Тя отплави пожелания за здраве и успешен път в образованието и живота.

    На тържественото завършване присъстваха класните ръководители – настоящи и от начален курс, преподаватели, дейци от НЧ „Пробуда“, както и служители от Кметство – с. Буковлък.

 

20220704_1020371   20220704_10271611   20220704_1035171   20220704_103857 20220704_104015