ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Как да ни намерите

Адрес: с. Буковлък
ул. Площад Център 7

Телефон: 063568212

0878945830

E-mail: info-1500119@edu.mon.bg