Wait when page loaded

063568212

info-1500119@edu.mon.bg

През учебната 2014 / 2015 г. в  училището са сформирани групи  по проект УСПЕХ с цел да се осмисли свободното време на учениците и училището да се превърне в желано място за всяко дете.

 

Клуб „Приказен свят“- 12 ученици, ръководител г-жа Грета Бойкова

Клуб „Как да се обличам и държа в обществото?“- 11 ученици , ръководител г-жа Божидара Драгнева

Клуб „Семейните празници – като игра“- 12 ученици, ръководител г-жа Мариана Бешева

Клуб „Заедно на пазар“-12 ученици, ръководител г-жа Стела Петкова

Клуб „Пленер – нарисувай света около нас: „Аз и животните“- 12 ученици, ръководител  г-жа Мариана Радулова

Клуб „Здравословно хранене“- 11 ученици, ръководител г-жа Таня Милашка

Секция „Да успяваме заедно – подвижни и щафетни игри“-12 ученици, ръководител г-жа Елена Христова

Ателие „Млад приложник“- 12 ученици, ръководител г-жа Магдалена Йотковска

Клуб „Виртуално пътешествие в европейските столици“- 12 ученици, ръководител г-жа Зоя Декова

Клуб „Млад еколог“- 12 ученици, ръководител г-жа Зоя Декова

Секция „Спортувай за здраве“- 14 ученици, ръководител г-н Йонко Вутов

Клуб „Европейска кухня – какво да си сготвим и ядем в страните от ЕС“- 11 ученици,ръководител  г-жа Невелина Йорданова

Секция „Да успяваме заедно – колективни и индивидуални спортове“- 11 ученици, ръководител г-н Христо Тошков