с.Буковлък

Проекти

През учебната 2014 / 2015 г. в  училището са сформирани групи  по проект УСПЕХ с цел да се осмисли свободното време на учениците и училището да се превърне в желано място за всяко дете.

 

Клуб “Приказен свят”- 12 ученици, ръководител г-жа Грета Бойкова

Клуб “Как да се обличам и държа в обществото?”- 11 ученици , ръководител г-жа Божидара Драгнева

Клуб “Семейните празници – като игра”- 12 ученици, ръководител г-жа Мариана Бешева

Клуб “Заедно на пазар”-12 ученици, ръководител г-жа Стела Петкова

Клуб “Пленер – нарисувай света около нас: “Аз и животните”- 12 ученици, ръководител  г-жа Мариана Радулова

Клуб “Здравословно хранене”- 11 ученици, ръководител г-жа Таня Милашка

Секция “Да успяваме заедно – подвижни и щафетни игри”-12 ученици, ръководител г-жа Елена Христова

Ателие “Млад приложник”- 12 ученици, ръководител г-жа Магдалена Йотковска

Клуб “Виртуално пътешествие в европейските столици”- 12 ученици, ръководител г-жа Зоя Декова

Клуб “Млад еколог”- 12 ученици, ръководител г-жа Зоя Декова

Секция “Спортувай за здраве”- 14 ученици, ръководител г-н Йонко Вутов

Клуб “Европейска кухня – какво да си сготвим и ядем в страните от ЕС”- 11 ученици,ръководител  г-жа Невелина Йорданова

Секция “Да успяваме заедно – колективни и индивидуални спортове”- 11 ученици, ръководител г-н Христо Тошков