с.Буковлък

Учители

Име, презиме и фамилия Длъжност
1. Мариана Миткова Радулова  Учител Начален етап, Подготвителна група
2. Екатерина Димова Милева  Учител  Начален етап, Подготвителна група
3. Магдалена Евгениева Йотковска Старши  учител  Начален етап
4. Таня Димитрова Милашка Главен учител Начален етап
5. Грета Николова Петкова – Бойкова Старши  учител  Начален етап
6. Божидара Петрова Драгнева Старши  учител  Начален етап
7. Стела Иванова Петкова Старши  учител  Начален етап
8. Валя Валентинова Иванова Учител  Начален етап
9. Петя Йовкова Личева Старши  учител  Начален етап
10. Вася Йорданова Николова Старши  учител  Начален етап
11. Таня Василева Господинова – Ранчинска Старши  учител  Начален етап
12. Анелия Матеева Стоянова Учител ГЦОУД
13. Даниела Петкова  Богоева Старши  учител  ГЦОУД
14. Юлияна Ангелова Стоянова Старши  учител  ГЦОУД
15. Веселина Илкова Дафова Учител ГЦОУД
16. Димитър  Илиев Михайлов Старши  учител  Български език и литература
17. Марияна Иванова Илиева Старши  учител  Български език и литература и Руски език
18. Грета Димитрова Станчева Старши учител по Английски език и Руски език
19. Петя Стоянова Тодорова Учител Английски език
20. Веска Драганова Александрова Старши учител Математика
21. Стефка Христова Цакова Старши учител Математика и Физика и астрономия
22. Даниела Николова Цачева Старши  учител  История  и цивилизация
23. Невелина Стефанова Йорданова Старши  учител  Биология и здравно образование и Човекът и природата
24. Веселин Асенков Арнаудов Старши  учител  Химия и опазване на околната среда и Информационни технологии
25. Яким Николаев Якимов Старши учител Музика
26. Цветанка Веселинова Иванова Старши  учител  Изобразително изкуство
27. Йонко  Борисов Вутов Старши учител Физическо възпитание и спорт
28. Нели Даниелова Каменополска Учител ГЦОУД
29. Светла Милчева Цветкова Учител ГЦОУД
30. Николай Тодоров Йолов Учител ГЦОУД
31. Даниела Трионова Цонева Училищен психолог
32. Елена Апостолова Христова Ресурсен учител
33. Йорданка Симеонова Венкова Логопед
34. Анна Емилова Ковачева Социален работник
35. Юлия Георгиева Иванова Медиатор