с.Буковлък

Учители

Име, презиме и фамилия Длъжност
1. Мариана Миткова Радулова  Учител Начален етап, Подготвителна група
2. Екатерина Димова Милева  Учител  Начален етап, Подготвителна група
3. Магдалена Евгениева Йотковска Старши  учител  Начален етап
4. Таня Димитрова Милашка Главен учител Начален етап
5. Елена Апостолова Христова Старши  учител  Начален етап
6. Грета Николова Петкова – Бойкова Старши  учител  Начален етап
7. Божидара Петрова Драгнева Старши  учител  Начален етап
8.  Мариана Костова Бешева Старши  учител  Начален етап
9. Петя Йовкова Личева Старши  учител  Начален етап
10. Стела Иванова Петкова Старши  учител  Начален етап
11. Таня Василева Господинова – Ранчинска Старши  учител  Начален етап
12. Петя Стойчева Атанасова Старши  учител  Начален етап
13. Вася Йорданова Николова Старши  учител  Начален етап
14. Даниела Петкова  Богоева Старши  учител  ГЦО
15. Юлияна Ангелова Стоянова Старши  учител  ГЦО
16. Анелия Матеева Стоянова Учител ГЦО
17. Бояна Савова Иванова Учител ГЦО
18. Димитър  Илиев Михайлов Старши  учител  Български език и литература
19. Марияна Иванова Илиева Старши  учител  Български език и литература и Руски език
20. Вера Вълова Вълова Старши  учител Руски език
21. Грета Димитрова Станчева Старши учител по Английски език и Руски език
22. Петя Стоянова Тодорова Учител Английски език
23. Веска Драганова Александрова  Старши учител Математика
24. Стефка Христова Цакова Старши учител Математика и Физика и астрономия
25. Денчо Тодоров Христов Старши  учител  История  и цивилизация
26. Светла Милчева Цветкова Учител  География и икономика и История  и цивилизация
27. Невелина Стефанова Йорданова Старши  учител  Биология и здравно образование и Човекът и природата
28. Веселин Асенков Арнаудов Старши  учител  Химия и опазване на околната среда и Информационни технологии
29. Яким Николаев Якимов Старши учител Музика
30. Цветанка Веселинова Иванова Старши  учител  Изобразително изкуство
31. Йонко  Борисов Вутов Старши учител Физическо възпитание и спорт
32. Христо Цветанов Тошков Старши учител Физическо възпитание и спорт
33. Владислав Иванов Йотов Учител ГЦО
34. Яна Николаева Спасова Учител ГЦО

Елица Красимирова Георгиева – Училищен психолог

Цветелина Пламенова Златанова – Педагогически съветник

Мираслава Иванова Кирова – Ресурсен учител