ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Ден на християнското семейство – 21 ноември

Един от най-големите празници в България, свързан с вярата, че домът е свещено място, в което децата получават най-ценните житейски уроци.
Децата от ПГ „Звездичка“, съвместно със своите майки приготвиха празнична трапеза, която беше благословена от едно от децата с „Молитва“ от Иван Вазов.
Clipboard01      Clipboard02